R.A.A.N. - Sucursala ROMAG TERMO Halânga, organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea de bunuri materiale / mijloace fixe, aprobate pentru declasare / casare / scoatere din funcțiune.
     Licitația va avea loc la sediul unității în data de 11.11.2009, 18.11.2009, 25.11.2009 orele 10,00.
    Taxa de participare la licitație este de 5,00 lei (nerambursabilă) și se achită la casieria unității noastre la ora deschiderii licitației, împreună cu taxa de garanție participare la licitație, în procent de 10% din valoarea opțiunilor și care se restituie în caz de neadjudecare.
     Listele conținând bunurile materiale supuse vânzării pot fi consultate la sediul R.A.A.N. - Sucursalei ROMAG TERMO din loc. HALÂNGA, com. IZVORU BÂRZII, jud. MEHEDINȚI.
     Informații suplimentare se pot obține la telefon 0252 / 323 666, 323 667, 323 668, interior 170 sau 155, 0740257860, persoana de contact Silviu JALBA.