Sucursala ROMAG TERMO cu sediul în sat Halânga, Km 5 informează publicul interesat că în data de 19.11.2008 a avut loc controlul comun al autorităților ISU Drobeta, GNM Comisariatul Mehedinti și a APM Mehedinti conf. OMMGA 1289/2005 privind aprobarea procedurii de inspecție pentru obiectivele care prezintă pericol de producere a accidentelor majore.
     Conform HG 804/2007 sucursala ROMAG-TERMO este obiectiv sub incidenta Directivei SEVESO II fiind încadrat ca obiectiv economic de risc major.
     În urma inspecției efectuate și incheiate cu procesul verbal nr. 4313/19.11.2007 nu s-au constatat deficiente privind actul managerial pe linia gestionarii substantelor periculoase și a prevenirii producerii unui accident major precum și a modulului de organizare și executare a activitatilor planificate și desfasurate în cadrul obiectivului.